DINAMIZACION – EVENTOS // DINAMIZAZIOA – EKITALDIAK

 • Eventos y campañas de promoción: Baturik organiza de manera regular campañas de dinamización. El objetivo es dinamizar y generar ambiente en Trapagaran, además de estimular el consumo en nuestro municipio.
 • Co-organizador de actividades: organizamos diferentes actividades con asociaciones, instituciones y el ayuntamiento. Como pueden ser el Concurso Local de escaparates, Trapagaran Pintxotan o Indaba eguna
 • Participación de las empresas en los eventos y campañas: las empresas asociadas a Baturik pueden obtener notoriedad en el municipio, donando premios para los diferentes eventos y campañas que se organizan.
 • Sustapenerako kanpainak eta ekitaldiak: Baturik elkarteak dinamizazio-kanpainak antolatzen ditu aldian-aldian. Trapagaranen bertan giroa suspertzea eta sortzea dute helburu, baita gure udalerriko kontsumoa piztea ere.
 • Jardueren antolatzailekidea: zenbait jarduera antolatzen ditugu elkarteekin, instituzioekin eta udalarekin; esate baterako, Erakusleihoen Tokiko Lehiaketa, Trapagaran Pintxotan edo Indaba eguna.
 • Enpresen partaidetza ekitaldi zein kanpainetan: Baturik elkarteko enpresa bazkideak nabarmenagoak izan daitezke udalerrian, antolatzen diren ekitaldi eta kanpainetarako sariak dohaintzan emanez gero.

SERVICIOS TECNICOS // ZERBITZU TEKNIKOAK

 • Mediación municipal: en relación con solicitudes/reclamaciones sobre aspectos que afecten al ámbito del establecimiento o de la zona de actividad (mobiliario urbano, iluminación, seguridad,)
 • Convenios con el ayuntamiento: anualmente renovamos convenios con el ayuntamiento en el que se plasman diferentes compromisos con el sector y mejoras en nuestro municipio.
 • Información y tramitación de ayudas: se informa puntualmente de las ayudas y subvenciones y se solicita su tramitación.
 • Asesoramiento para la resolución de dudas: Asesoramiento gratuito en normativa comercial (garantías, devoluciones, arbitraje de consumo, etc).
 • Información: información puntual de las notificaciones mas interesantes de la Oficina Técnica de Comercio de Meatzaldea, Meatzaldeko Behargintza, Cecobi, Cámara de Comercio, Ezkerraldenda,…
 • Financiación:  conseguir financiación de entidades publicas o privadas para el desarrollo de diferentes actividades.
 • Udal-bitartekaritza: establezimenduaren arloarekin edo jarduera-esparruarekin (hiriko altzariak, argiak, segurtasuna) zerikusia duten eskabide/erreklamazioetarako.
 • Udalarekin sinatutako hitzarmenak: urtero, hitzarmenak berritzen ditugu udalarekin, sektorearen eta gure udalerrirako hobekuntzen inguruko zenbait konpromiso hartzeko.
 • Laguntzei buruzko informazioa eta izapideak: unean-unean, laguntzen zein dirulaguntzen berri ematen da, eta izapideak egiteko eskatzen da.
 • Zalantzak argitzeko aholkularitza: merkataritzari buruzko arautegiaren arloko doako aholkularitza (bermeak, itzulketak, kontsumoko arbitrajea…).
 • Informazioa: honako hauexen jakinarazpen interesgarrienei buruzko unean uneko informazioa: Meatzaldeko Merkataritza Bulego Teknikoa, Meatzaldeko Behargintza, Cecobi, Merkataritza Ganbera, Ezkerraldenda…
 • Finantzaketa: erakunde publiko edo pribatuen finantzaketa lortzea, zenbait jarduera garatzeko.

FORMACIÓN // PRESTAKUNTZA

A lo largo del año ofrecemos diferentes cursos, talleres y jornadas de formación. En Baturik tratamos de que estos sean innovadores y que sean de utilidad para las empresas de nuestro municipio.

Urte osoan, prestakuntzarako ikastaroak, tailerrak eta jardunaldiak eskaintzen ditugu. Baturik elkartean, ahal dugun guztia egiten dugu, berritzaileak izan daitezen eta gure udalerriko enpresentzat erabilgarriak izan daitezen.

CONVENIOS // HITZARMENAK

 • Baturik firma convenios con empresas que pueden ser proveedoras de nuestras asociadas para conseguir condiciones ventajosas para las mismas.
 • Baturik elkarteak hitzarmenak sinatzen ditu gure bazkideen hornitzaileak izan daitezkeen enpresekin, eurentzako baldintza abantailatsuak lortzeko.